Amatérské vysílání, telegrafie, QRP, bastlení

Webová prezentace byla spuštěna

03.03.2012 20:22

Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace.

V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s projektem a co přinese uživatelům. Pokuste se návštěvníkům stručně a jasně sdělit, proč by se na tuto stránku měli pravidelně vracet a jaké výhody a znalosti jim návštěva této webové prezentace přinese.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode